CPPU TEKSTIL

Staro je moderno!

Izdelovanje modernih, unikatnih oblačil in drugih tekstilnih izdelkov iz zavrženih oblačil in drugega tekstila.